RESTAURERING, RENOVERING OG ENERGIOPTIMERING

 

 

ARKITEKTTEGNESTUEN.dk har fokus på bygningers energi optimering og udviklet klimaskærm optimering af eksisterende bygninger. Vi arbejder med effektiv produktion og montering som systemleverancer, industielt fremstillede energioptimerede facadeløsning.

Vi er med i Partnerskabet EnergiByggeri, som er netværk for energirigtige renoveringer og nybyggeri, hvor vi specifikt udvikler den generisk viagra online energieffektive klimaskærm.

Netværket består bl.a. af foreningen Danske Arkitektvirksomheder, Energibranchen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Byggeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovering og Energi Optimering.

 

Et godt Energi Design kan sikre varmen i stuen - og måske isen på polerne. 

RESTAURERING OG RENOVERING

Den ældre bygningsmasse har ofte behov for forbedring med vedligeholdelse eller fornyelse. Afhængigt at bygningens karakter og stand skal det nøje vurderes, hvilke tiltag der er mulige. For Danmarks ca. 9.000 fredede bygninger stilles særlige krav. Der kan efter specifikke regler gives økonomisk tilskud til at restaurere og istandsætte fredede bygninger.

 

RESTAURERING AF KIRKE FORRUM OG TRAPPEOPGANG, DIAKONISSE STIFTELSEN

Restaurering af indgang til kirken og trapperum på Diakonissen. Valg af farver, belysning og møblering var væsentlige tiltag for rummets forvandling til et imødekommende rum, hvor samtidig et befærdet trapperum kunne forstærke den anden funktion som det rolige "pauserum" som forberedelse til indgang i kirkerummet.

Belysningen snor sig med 3 pendler op igennem trappelysningen. I loftet er etableret nyt ovenlys med glasplade, hvor om aftenen glaspladen fungerer som et spejl for de 3 pendler som adderes ved spejling til "6 pendler".

Bygningens historistiske arkitektur fra 1860érne er fremhævet / respekteret med nye farvers grænseflade, så karakteristisk vindue- og dør udtryk fremhæves. Med renoveringen er farveholdning udtrykt modsat tidligere, så nu er vægfladerne i en afstemt dæmpet blå farve og trappe træværket med vanger og balustre malet med 2 afstemte lyse farver og håndliste skiffergrå.

 

RESTAURERING AF KIRKEGÅRDSMUR

 

 

RENOVERING og ENERGIOPTIMERING MED NY ENERGIEFFEKTIV KLIMASKÆRM

ARKITEKTTEGNESTUEN.dk har fokus på optimering af klimaskærm optimering af eksisterende bygninger. Klimaskærmen er bygningens facader, fundamenter og tag, som ved energioptimering vil betyde en markant energibesparelse og et behageligt indeklima uden træk.

RESTAURERING OG ENERGIOPTIMERING

Energiforbedring og restaurering af fredede bygninger. Hvad gør man, når man skal energiforbedre ældre bygninger, og samtidigt gerne vil bevare deres oprindelige arkitektoniske udtryk.? Her er det vigtigt at foretage en energiforbedring, der tager hensyn til husets arkitektur.

Gennem forskningsprojekt har det vist sig, at der kan opnå en energiforbedring svarende til lavenergiklasse 2 for nybyggeri (÷55 kWh/m2 år), for en bygning fra 1850 - 1950, uden at forringe husets bevaringsværdier. På arkitekttegnestuen opdaterer vi vores viden om bygningsbevaring og restaureringsprincipper. Vi har fokus på energiforberinger af fredede bygninger, men som udgangspunkt vil vi bevare bygningens udtryk. 

 

RENOVERING AF VILLA MED NYT INDGANGSPARTI

Eksempel på nyt indgangsparti til en to-familie villa på Frederiksberg. Ved  renovering af trappen i stueplan kom idéen frem med en altan til 1 sal lejlighed. Det arkitektononiske udtryk med renoving og tilføjelse af altan ændrede husets samlede helheds udtryk positivt.