PROJEKT OG YDELSESBESKRIVELSE:

 

YDELSESBESKRIVELSER OG REGELSÆT FOR OPGAVE UDFØRELSE

INDLEDENDE ARKITEKTRÅDGIVNING

Der er ikke 2 arkitekt rådgivnigsopgaver som ens og hver opgave får sit eget udtryk. Rådgivning er individuelt for hver enkelt opgave .

Grundlag for opgave er de almene gældende regelsæt og anvisner som DanskeArk anviser for Danske Arkitektvirksomheders paradigme for rådgivnings ydelser. 

Omfang af arkitektrådgivnings ydelser tilpasses individuelt bygherrens behov. Der kan aftales rådgivning med afgrænsede ydelser. Dermed er bygherre ikke forpligtiget at indgå aftale for alle projektfaser forud, men f.eks. afgrænses til et skitseprojekt.

Der kan indledes med et uforpligtigende idé og skitseforslag for at undersøge muligheder og få visualiseret et forslag.  

 

 

YDELSESBESKRIVELSER OG REGELSÆT

ARKITEKTTEGNESTUEN.dk er en organiseret arkitekt og design tegnestue, som er medlem af de foreninger og organisationer i Danmark som forestår retningslinier for professionelle arkitektvirksomheder.

Grundlag for arkitektydelser og designydelser er defineret i:

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, udarbejdet af Danske Arkitektvikrsomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Ydelsesbeskrivelser for Produktudvikling og Arkitektydelser, marts 2003

Regelsætet ABR 89, Almindelige Bestemmelser for Rådgivning, er vedtaget mellem Stat og Kommuner og de faglige organisationer for rådgivningsydelser.

Vi anvender disse regelsæt som udgangspunkt for kontrakter og aftaler. 

 

HONORAR

Honorarer  løsning af arkitektopgaver kan beregnes ud fra flere grundregler afhængig af opgavetype og størrelse. Derfor konkat venligst tegnestuen uforpligtigende for et konkret tilbud. 

Arkitektrådgivning kan tilbydes i de faser og omfang, som kunden har behov for. Det tegnes gerne et skitseoplæg med et afgrænset honorar uden kunden er forpligtiget til at binde sig for de efterfølgende faser. Kunden kan med et skitseoplæg for et relativt begrænset beløb få en vurdering om kunden ønsker at realisere oplæg til videre bearbejdning.

Honorarer kan beregnes ud fra medgået tid, et fast tilbud eller efter de anviste honorar beregningsmodeller som Danske Arkitektvirksomheder anbefaler.

EKSEMPEL PÅ FORLØB

Skitseoplæg udarbejdes med ca. 2 møder hos kunden, hvor idéoplæg visualiseres med skitser af plan og facader for at illustrere areal, volumen og udtryk.

 

Myndighedsprojekt udarbejdes på grundlag af et afklaret skitseprojekt. Projektet indeholder tegningsmateriale med den detaljeringsgrad for en almindelig sagsbehandling i den kommunale forvaltning. Arkitektrådgivning inddragelse af eksterne andre rådgivere, som f.eks. landinspektør eller specifikke ingeniørberegninger aftales forud. 

 

Håndværkerprojekt udarbejdes så håndværkerne kan afgive et fast tilbud. Typisk indhentes tilbud fra flere håndværkere inden for alle faggrupper. Håndværkerprojekt indeholder grundlag for at faguddannede håndværkere med erfaring inden for sit fag kan udføre opgaven.

 

Tilsyn under udførelse beregnes ud fra medgået tid på opgaven af arkitektrådgivere. Det aftales forud mellem bygherre og arkitekt hvor mange byggemøder der planlægges at afholdes samt tilsyn på byggepladsen.