PLANLÆGNING

Planlægning skaber de overord- nede fysiske rammer. Fra regions- planer til kommuneplaner og lokalplaner sættes rammer for mål og udvikling.

PLANLÆGNING AF NYE BOLIGOMRÅDER

ARKITEKTTEGNESTUEN.dk har udført planlægning og disponering af et nyt  boligområde. Udarbejdelse af lokalplan til kommunalbestyrelsens godkendelse har været udført med en efterfølgende udbygning af boligområdet i etaper.

Planlægning skaber de overordnede fysiske rammer. Gennem kommuneplaner og delplaner sættes rammer og mål for udvikling.

 

 

PLANLÆGNING AF NYE BYRUM

Planlægning for Byudvikling skaber rammer for byomdannelse og/eller byvækst. 

  • Byomdannelse og udvikling af kvalitative byrum er væsentlige tiltag for en kvalitativ byudvikling og vækst. Byrum skifter karakter og nye byrum kan være netop den katalysator for at skabe liv og aktiviteter i byen, med arkitektonisk kvalitet. Gode Byrum - livet mellem husene - kan skabes bl.a. med funktions analyser af trafik- og gangmønstre, solindfald og kunstig belysning og vind studier.  

    Byplanlægning tager stilling til den langsigtede udvikling af byer og vækst områder.

    Bebyggelsesplan disponerer den fysiske udformning af et afgrænset område som planlægges udbygget.