DISPONERING AF NYT BOLIGOMRÅDE

BYPLAN

ARKITEKTTEGNESTUEN.dk har udført planlægningsopgave med at disponere et areal fra "bar mark" til realisering af et boligområde med 35 parceller.

Opgaven er udført med udstykningsplan, oplæg til lokalplan og bygherre generisk viagra online rådgivning under entreprenør udførelse.

Dispositionsplanen er realiseret med et udlæg så gennemkørende trafik er minimeret så vejudlæg er som "lukkede klaser". Derudover er området forbundet med stier og adgang til tilstødende boligområder og sti-systemer