ATRAKTIVT BY LIV

 

Byudvikling kan give byen nyt liv. Fortætning kan også skabe et attraktivt byliv. Grønne områder præciseres og aktiveres med skelnen mellem nye byfunktioner generisk propecia online og det definerede grønne byrum.   

BYUDVIKLING

By Udvikling er aktuelt i mange byer med dels omdannelse af eksisterende by kerner eller områder. By udvikling er også udvidelse af eksisterende byarealer.
Det er i byernes omdannelse at nye tiltag med infrastruktur.

GRØN BY UDVIKLING, aktuelt projekt i skitserings fase

Et eksisterende industriområde centralt placeret i bymidten planlægger at flytte sin produktion og funktioner ud af byen, for at sammenlægge med øvrig produktion andet sted.

Det åbner op for helt nye aktiviteter i den centrale bydel og kan tilføre byen nye funktioner med mulighed for nye butikker, service- og liberale erhverv og boliger, som kan spille sammen med kulturelle aktiviterer. Nye spændende byrum opstår for et aktivt liv mellem husene.